top of page

BAHÇE BAKIMI

Genel Bahçe Bakımı İşleri

 

•Budama

•Bahçenin genel temizliği

•Gübreleme

•İlaçlama

•Yabani otlarla mücadele

•Çapalama

•Çim biçime

•Çim havalandırma

 

Bakım Takvimi

 

Ocak ayı bakımları

 • Bitkilerin üzerindeki karlarının temizlenmesi don etkisi ve kar kırılmalarının önlenmesi için gereklidir.

 • Kırılan dalların temizlenmesi, yaralı dokularını macunlanması, don tehlikesine karşı hassas türlerin sarılarak muhafaza edilmesi, drenaj sorunlarının giderilmesi, göllenmelerin drene edilmesi vb.

   

Bahçenizin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan en önemli unsur periyodik bakımdır.

 

Şubat ayı bakımları

 • Şubat ayı bitki budamaları için en uygun zamandır.

 • Hava şartları gözönünde bulundurularak (yağışsız havalarda) yapraklı ağaçların, çalıların (meyve ağaçları, süsbitkileri vs) budama işlemi yapılabilir.

 • Ayın sonlarına doğru bakırlı ilaçlarla bitkilerin gövde ve yaprakları ile gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresi ilaçlanmalıdır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Mart ayı bakımları

 • Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir.

 • Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır.

 • Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak çimler kuvvetlendirilir.

 • Kış nedeni ile sararmış olan renkleri normale döner.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Nisan ayı bakımları

 • İlkbahar gübrelemesi bu ay içinde sürdürülmelidir.

 • Koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar edilmelidir.

 • Nisan ayı içersinde tava gelmiş toprak işlenmelidir.

 • Mevsimlik çiçekler , bazı soğanlı bitkiler ve çok yıllık yerörtücüler dikilebilir.

 • Mevsimlik çiçek tohumları bu ayda ekilebilir.

 • Tohum ekme yoluyla çim tesisi, meyve ağaçlarında göz aşısı için en uygun aydır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs ayı bakımları

 • Mayıs ayında havaların birdenbire ısınması nedeniyle ilk haftadan sonra ekme çim tavsiye edilmez.

 • Çimler hava sıcaklığına bağlı olarak daha hızlı büyüdükleri için haftada bir kez biçilmeleri gerekir.

 • Çim alanların düzenli bir şekilde sulanması ve toprağın sürekli nemli kalması sağlanmalıdır.

 • Böcek ve mantar zararlılarına karşı mücadele bu aydan itibaren eylül sonuna kadar 10 günlük periyotlar halinde tekrar edilmelidir.

 • Bahçede herhangi bir zararlının görülmediği durumlarda da koruyucu ilaçlar atarak bitkiler ve çim alanlar çevreden gelebilecek zararlılara karşı korumuş olur. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haziran ayı bakımları

 • Haziran ayı itibariyle çim boyları uzun tutularak kesilmelidir.

 • Yaz gübrelemesi için uygun zamandır.

 • Kuru ve sıcak hava çimlerde renk değişiklikleri ortaya çıkarmışsa Amonyum Nitrat kullanılabilir.

 • Yine zararlılarla koruma ve mücadele işlemlerine devam edilmelidir.

 • İlaçlama için havanın yağışsız olduğu günler tercih edilmeli ve gün içerisinde sıcaklığın en düşük olduğu akşam saatleri seçilmelidir.

Temmuz ayı bakımları

 • Havaların sıcak ve yağışsız olması nedeniyle sulama ve biçme işlerinin düzenli olarak yapılması gerekir.

 • Bu ay içerisinde çim alanlarda, havalandırma işleminin yapılması çimlerin sağlıklı olarak devamını sağlar.

 • Çim havalandırma işlemi, çim havalandırma makinası ile yada havalandırma tırmıkları yardımı ile yapılır.

 • Çimler boyları uzun tutularak sık sık biçilmelidir.

 • Zararlılarla mücadeleye devam edilmelidir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ağustos ayı bakımları

 • Temmuz ayında yapılması gereken işlemler yarım kalmış yada yapılmamış ise; bu ayda tamamlanabilir.

 • Zararlılara karşı mücadele ve koruma işlemlerine devam edilmelidir. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Eylül ayı bakımları

 • Çim alanların sonbahar bakımı, bu ayda başlanabilir.

 • Hastalık veya başka nedenlerle bozulan yerlerin ekme yoluyla tamamlanması yapılabilir.

 • Yaz boyunca uzun kesilen çimler bu aydan itibaren kısa tutularak 
  biçilmelidir.

 • Solucanlar bu ayda aktif duruma geçerler.

 • Çim kökleri için tehlike oluştururlar.

 • Bu tür zararlılar için zirai mücadele yapılmalıdır.

 • Ekim yoluyla çim tesisi için uygun aydır.

 • Havaların sıcak ve kuru olması durumunda eylül ayının ikinci yarısı tercih edilmelidir. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ekim ayı bakımları

 • Ekim ayı itibariyle bahçelerde yoğun olarak yaprak dökülmeleri başlar.

 • Dökülen yaprakların çim alanlar üzerinden toplanması gerekir.

 • Temizlenmediği takdirde böcek ve solucan probleminin artmasına dolayısı ile 
  çimlerin zarar görmesine neden olur.

 • Ekim ayının sonuna doğru tohum ekme yolu ile çim tesisi sona erer.

 • Çimlere kış gübresi atmak için uygun zamandır.

 • Kış gübresi, kış mevsimi boyunca çimlerin potasyum ihtiyacını karşılayarak soğuktan ve dondan etkilenmesini önler.

 • Çim alanların düzenli biçme işlemi sona erer.

 • Bahar ayında bahçelere dikilen mevsimlik çiçekler, bozulmaya başlayacağından onların toplanıp temizlenmesi yerlerinin hazırlanması gerekir.

 • Kış mevsimi boyunca çiçek açan mevsimlik çiçekler ( hercai menekşeler,çuhalar, 
  kış nergisleri, vs.) ve soğanlı bitkiler ekilebilir. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kasım ayı bakımları​​

 • Kasım ayı boyunca çim alarlarda yapılacak işler;dökülen yaprakların temizliği eğer böcek solucan gibi zaralılar görülüyorsa onların ilaçlanarak uzaklaştırılmasıdır.

 • Kasım ayının ikinci yarısından itibaren, bahçe içerisinde yeri değiştirilmek istenen bitkiler,söküm tekniğine uygun bir şekilde sökülerek istenilen yere dikilebilir.

 • Meyve ağaçları ve diğer bitkiler yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş organik gübre veya inorganik gübre takviyesi ile kış aylarının etkilerinden korunabilir. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Aralık ayı bakımları​​

 • Aralık ayı boyunca bahçede yapılacak işler yok denecek kadar azdır.

 • Mevsim itibariyle kar yağışı olan bölgelerde bitkilerin üzerlerindeki karlar sürekli temizlenmeli soğuğa duyarlı bitkiler sarılmalıdır.

 • Islak veya donmuş çim alan üzerinde dolaşmaktan kaçınmalıdır.

 • Bahçe ekipmanlarının bakımı, temizlenmesi yeni sezona hazırlanması için uygun aydır. 

   

   

   

bottom of page