top of page

Gübreler ve Toprak

       Yüksek verim ve kalitede üretilmiş gübreler her türlü bitki ve çimin fizyolojisine uygun olarak farklı tiplerde temin edilebilmektedir. Farklı besin maddeleri içeren gübreleri ihtiyacınız doğrultusunda kullanarak bitki ve çimlerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

 

Makro besin elementleri                                                  

Azot ( N ) , Fosfor ( P )  , Potasyum ( K ) , Kalsiyum ( Ca )  , Magnezyum ( Mg ) , Kükürt ( S )

 

Mikro besin elementleri

Boron ( B ) , Bakır ( Cu ) , Klor ( Cl ) , Demir ( Fe ) , Mangan ( Mn ) , Molibden ( Mo ) , Çinko ( Zn )

 

      Yeşil alanların bakımında en önemli madde azottur.Organik gübrelerin uygulama miktarı 1m2/0.2kg oranını geçmemelidir.Bu miktar çimin zayıflığına ve toprak Ph sına gore değişebilir (ideal ph 6-7 arası)

       En uygun gübreleme zamanları:Erken sonbahar---- (eylül)Erken kış ---------- (kasım başı)Erken bahar------- (mart nisan)Geç bahar--------- (mayıs)

       Gübreleme toprak ısısının en düşük olduğu, sabah veya akşam üstü yapılmalıdır Gübre uygulaması ıslak çimle yapılmamalıdır.Gübre uygulamasından sonar, gübrenin direk toprağa geçmesi için bol sulamak gerekir.Gübreleme, havalandırma işleminden hemen sonra yapılırsa, besin maddelerinin kök tarafından daha etkili şekilde alınmasını sağlanır.

 

bottom of page